Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 r. Link

Bilans za 2023 r. Link

Rachunek zysków i strat za rok 2023 r. Link

Informacja dodatkowa za 2023 r. Link

Sprawozdanie merytoryczne za 2023 r. Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 r. Link

Bilans za 2022 r. Link

Rachunek zysków i strat za rok 2022 r. Link

Informacja dodatkowa za 2022 r. Link

Sprawozdanie merytoryczne za 2022 r. Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 r. Link

Bilans za 2021 r. Link

Rachunek zysków i strat za rok 2021 r. Link

Informacja dodatkowa za 2021 r. Link

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 r. Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 r. Link

Bilans za 2020 r. Link

Rachunek zysków i strat za rok 2020 r. Link

Informacja dodatkowa za 2020 r. Link

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 r. Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 r. Link

Bilans za 2019 r. Link

Rachunek zysków i strat za rok 2019 r. Link

Informacja dodatkowa za 2019 r. Link

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 r. Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdania finansowe za rok 2008

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdania finansowe za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bilans Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Sprawozdania finansowe za rok 2006

Sprawozdanie merytoryczne Link

Bians Link

Rachunek zysków i strat Link

Informacja dodatkowa Link

Wspomóż Klinikę

Wciąż jest wiele do zrobienia. Wspomóż Stowarzyszenie i przyłącz się do poprawy warunków leczenia dzieci i wsparcia dla ich rodziców.