Najważniejsze osiągnięcia

  • Sfinalizowanie projektu, budowy i wyposażenia nowego Oddziału Transplantacji Szpiku. 
  • Zakupienie urządzenia UVA PIT do fotoferezy pozaustrojowej. 
  • Zakupienie laserów do cytofluorymetru w Pracowni Immunologii Hematologicznej Kliniki.
  • Sfinalizowanie wykonania projektu oraz dokumentacji związanej z budową nowej Kliniki Onkologii i Hematologii Pediatrycznej. 
  • Wieloletnie opłacanie pobytu w hostelu dla rodziców dzieci leczonych w Oddziale Transplantacji Szpiku. 
  • Wielokrotny zakup czasopism medycznych, finansowanie szkoleń i konferencji dla pielęgniarek, lekarzy, laborantów. 
  • Sfinansowanie remontu i wyposażenia części laboratoryjnej oraz biurowej Pracowni Immunologii Hematologicznej Kliniki.
  • Wielokrotny zakup mebli dla Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej (łóżek dla pacjentów, foteli rozkładanych dla rodziców, krzeseł, biurek, sof). 
  • Zakup łóżka transportowego dla Oddziały V.
  • Wielokrotny zakup sprzętu medycznego (pulsoksymetry, ultrasonografy, kardiomonitory, pompy infuzyjne itp).

Wspomóż Klinikę

Wciąż jest wiele do zrobienia. Wspomóż Stowarzyszenie i przyłącz się do poprawy warunków leczenia dzieci i wsparcia dla ich rodziców.