Dzieciaki Chojraki to Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej

Stowarzyszenie

Dzieciaki Chojraki. Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej to grupa zaangażowanych lekarzy, rodziców i ludzi dobrej woli, którzy od 1999 roku aktywnie działają na rzecz Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu.

Kierownikiem Kliniki i Prezesem Stowarzyszenia jest prof. Jacek Wachowiak.

Klinika Chojraków

To jedyny w Wielkopolsce ośrodek leczenia chorób nowotworowych u dzieci
i młodzieży. W latach 1989 – 2014 w klinice przeprowadzono 430 udanych transplantacji szpiku u dzieci. Rocznie wykonuje się tutaj około 30 przeszczepów komórek krwiotwórczych.

Nasze osiągnięcia

Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu udało się pomóc setkom dzieciaków i zrealizować bardzo ambitne cele, m.in.: