Cele Stowarzyszenia

  1. Wspieranie działań Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie finansowania inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych, zakupu leków, materiałów i odczynników oraz opłacania niezbędnych badań diagnostycznych, których nie można wykonać w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. 
  2. Poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci kierowanych do transplantacji szpiku, w tym opracowywanie materiałów informacyjnych i tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między rodzicami. 
  3. Pomoc dzieciom po transplantacji szpiku i ich rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
  4. Promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o wskazaniach do transplantacji szpiku, skuteczności tej metody leczenia, możliwościach jej zastosowania w kraju, zasadach kierowania do transplantacji oraz o zasadach jej finansowania.
  5. Wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, biotechnologów i innego personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale Transplantacji Szpiku Instytutu Pediatrii UM w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Wspomóż Klinikę

Wciąż jest wiele do zrobienia. Wspomóż Stowarzyszenie i przyłącz się do poprawy warunków leczenia dzieci i wsparcia dla ich rodziców.