Cele Stowarzyszenia

  1. Wspieranie działań Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie finansowania inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych, zakupu leków, materiałów i odczynników oraz opłacania niezbędnych badań diagnostycznych, których nie można wykonać w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. 
  2. Finansowanie pobytu w Hostelu dla Matki z Dzieckiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM rodziców dzieci leczonych w Oddziale Transplantacji Szpiku.
  3. Poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci kierowanych do transplantacji szpiku, w tym opracowywanie materiałów informacyjnych i tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między rodzicami. 
  4. Pomoc dzieciom po transplantacji szpiku i ich rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
  5. Promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o wskazaniach do transplantacji szpiku, skuteczności tej metody leczenia, możliwościach jej zastosowania w kraju, zasadach kierowania do transplantacji oraz o zasadach jej finansowania.
  6. Wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, biotechnologów i innego personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale Transplantacji Szpiku Instytutu Pediatrii UM w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie.
  7. Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby transplantacji komórek krwiotwórczych wszystkich rodzajów przeprowadzanych w czasie i w warunkach zgodnych ze standardami określonymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2004/23/EC z dnia 31 marca 2004 r. oraz przez Joint Accreditation Committee of ISCT-EBMT ze stycznia 2005 r. w sprawie jakości i bezpieczeństwa dawstwa, opracowania, testowania, zabezpieczania, przechowywania i przeszczepiania ludzkich komórek i tkanek oraz obowiązującymi obecnie, zgodnymi ze współczesną wiedzą medyczną protokołami terapeutycznymi, poprzez wspieranie działań Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych oraz poprzez zakup leków, materiałów i odczynników, a także poprzez opłacanie nieodzownych badań diagnostycznych, których nie można wykonać w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. 

Wspomóż Klinikę

Wciąż jest wiele do zrobienia. Wspomóż Stowarzyszenie i przyłącz się do poprawy warunków leczenia dzieci i wsparcia dla ich rodziców.