Klinika Dzieciaków Chojraków

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu

To jedyny w Wielkopolsce ośrodek leczenia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży.

W latach 1989 – 2022 w klinice przeprowadzono 430 udanych transplantacji szpiku u dzieci. Średniorocznie wykonuje się tutaj około 30 przeszczepów komórek krwiotwórczych.

Historia Kliniki

1989

W Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu powstaje pierwszy w Polsce dziecięcy Oddział Transplantacji Szpiku.

1989
1 grudnia 1989

Pierwsza transplantacja szpiku. Biorcą jest 18-letni chłopak

1994

Rozpoczynamy tradycję spotkań dzieci po transplantacji szpiku.

1998
24 listopada 1998

Rodzi się idea powołania Stowarzyszenia.
W listopadzie zwołano zebranie założycielskie, w wyniku którego podjęto decyzję o rejestracji Stowarzyszenia. 

1999

Stowarzyszenie występuje z inicjatywą budowy nowego oddziału TSK. Ruszają prace przygotowawcze.

1999
22 lutego 1999

Wspólne doświadczenie łączy. Rodzice i lekarze zakładają Stowarzyszenie.

2000

Zespół Kliniki UM w Poznaniu przeprowadza pierwszą w świecie transplantację u dziecka, poprzedzoną przygotowaniem z treosulfanem.

2000
29 czerwca 2000

Setna transplantacja.
Pierwsza w Polsce transplantacja krwi pępowinowej.

2001

Pierwsza transplantacja pediatryczna od polskiego dawcy niespokrewnionego.

2004

Stowarzyszenie wpisano na listę organizacji pożytku publicznego
(KRS 000102034).

2005

Pierwsza w Polsce transplantacja pediatryczna krwi pępowinowej od dawcy niespokrewnionego - KHOTP UM w Poznaniu.

2005
10 lipca 2005

Po roku prac, uroczyście otwarto nowo wybudowany Oddział TSK. Koszt inwestycji to 8 milionów złotych.

2006

W latach 2006-2007 ze środków Stowarzyszenia przeprowadzono remont i modernizację Oddziału V – onkologicznego dzieci starszych.

2007

W latach 2007-2013 środki zgromadzone przez Stowarzyszenie pozwoliły na remont i cykliczne doposażenie Pracowni Cytofluorymetrii.

2008

W latach 2008-2009 Stowarzyszenie sfinansowało remont i modernizację Oddziału III – onkologicznego dzieci młodszych.

2009

20-lecie powstania Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu. 

10-lecie utworzenia Stowarzyszenia.

2009

Od 2009 roku Stowarzyszenie, przy wsparciu Władz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Władz Województwa  i Miasta Poznania, podejmuje działania, których celem jest pozyskanie środków europejskich na budowę nowych oddziałów onkologicznych wraz z zapleczem socjalnym dla rodziców dzieci leczonych w Klinice, diagnostycznym i ambulatoryjnym. Stowarzyszenie sfinansowało opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektu wykonawczego, które uzyskały wszystkie zgody niezbędne do realizacji inwestycji, której kosztorys opiewa na 30 milionów złotych. Wiosną 2017 r. Marszałek Województwa skierował do Komisji Europejskiej wniosek o środki na realizację projektu i obecnie oczekuje na decyzję Komisji. Wkład własny wynosi 15% całkowitych kosztów inwestycji, tj. 4.5 miliona złotych i na pozyskaniu tych środków koncentruje się działalność Stowarzyszenia. Do chwili obecnej zebrano ok. 1 miliona złotych. Równocześnie Stowarzyszenie kontynuuje swoją podstawową, statutową działalność. 

2019

20-lecie Stowarzyszenia Dzieciaki Chojraki.

2020

Rozpoczęcie budowy nowego budynku oddziałów onkologii dziecięcej

2022

Otwarcie nowego budynku Kliniki Chojraków.

Wspomóż Klinikę

Wciąż jest wiele do zrobienia. Wspomóż Stowarzyszenie i przyłącz się do poprawy warunków leczenia dzieci i wsparcia dla ich rodziców.