Facebook
YouTube
logo

Dzieciaki Chojraki, Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej

Klinika Onkologii, Hematologii i
Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu

Chcemy zapewnić dzieciom z chorobą nowotworową
najlepsze leczenie,
w najlepszych warunkach,
najlepiej przy Mamie !
fot. Marek Lapis
ramka
Kontakt
  • Dzieciaki Chojraki, Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej.
    Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu
    ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Regon: 639591176 NIP: 781-16-45-007
  • Tel. 61 849 14 47 / Fax: 61 847 43 56 / e-mail: kohtp@skp.ump.edu.pl
  • Organizacja Pożytku Publicznego: KRS: 0000102034
  • Konto bankowe PKO BP: 23 1020 4027 0000 1702 0031 2207