/upload/pictures/history.jpg

Rok 1999

Zespół z pierwszym pacjentem, po udanej transplantacji szpiku

1999
To grupa zaangażowanych lekarzy, rodziców i ludzi dobrej woli, którzy od 1999 roku aktywnie działają na rzecz Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Kierownikiem Kliniki i Prezesem Stowarzyszenia jest prof. Jacek Wachowiak

W Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu powstaje pierwszy w Polsce dziecięcy Oddział Transplantacji Szpiku.

1989
/upload/pictures/heart-pink.png

1 grudnia 1989 

Pierwsza transplantacja szpiku. Biorcą jest 18-letni chłopak

 

Rozpoczynamy tradycję spotkań dzieci po transplantacji szpiku.

1994

24 listopada 1998
Rodzi się idea powołania stowarzyszenia.
W listopadzie zwołano zebranie założycielskie, w wyniku którego podjęto decyzję o rejestracji stowarzyszenia. 

1998

Stowarzyszenie występuje z inicjatywą budowy nowego oddziału TSK. Ruszają prace przygotowawcze.

1999
/upload/pictures/smile-1-crop-36-36.png

22 lutego 1999
Wspólne doświadczenie łączy. Rodzice i lekarze zakładają Stowarzyszenie.

Zespół Kliniki UM w Poznaniu przeprowadza pierwszą w świecie transplantację u dziecka, poprzedzoną przygotowaniem z treosulfanem.

2000
/upload/pictures/heart-pink-1.png

29 czerwca 2000

Setna transplantacja.
Pierwsza w Polsce transplantacja krwi pępowinowej.

Pierwsza transplantacja pediatryczna od polskiego dawcy niespokrewnionego.

2001

Stowarzyszenie wpisano na listę organizacji pożytku publicznego
(KRS 000 10 20 34) 

2004

26 lipca 2004
wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego oddziału TSK

Pierwsza w Polsce transplantacja pediatryczna krwi pępowinowej od dawcy niespokrewnionego - KHOTP UM w Poznaniu

2005

10 lipca 2005
Po roku prac, uroczyście otwarto nowo wybudowany Oddział TSK. Koszt inwestycji to 8 milionów złotych.

W latach 2006-2007 ze środków stowarzyszenia przeprowadzono remont i modernizację Oddziału V – onkologicznego dzieci starszych.

2006

W latach 2007-2013 środki zgromadzone przez Stowarzyszenie pozwoliły na remont i cykliczne doposażenie Pracowni Cytofluorymetrii.

2007

W latach 2008-1009 stowarzyszenie sfinansowało remont i modernizację Oddziału III – onkologicznego dzieci młodszych.

2008

Od 2009 roku stowarzyszenie, przy wsparciu Władz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Władz Województwa  i Miasta Poznania, podejmuje działania, których celem jest pozyskanie środków europejskich na budowę nowych oddziałów onkologicznych wraz z zapleczem socjalnym dla rodziców dzieci leczonych w Klinice, diagnostycznym i ambulatoryjnym. Stowarzyszenie sfinansowało opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektu wykonawczego, które uzyskały wszystkie zgody niezbędne do realizacji inwestycji, której kosztorys opiewa na 30 milionów złotych. Wiosną 2017 r. Marszałek Województwa skierował do Komisji Europejskiej wniosek o środki na realizację projektu i obecnie oczekuje na decyzję Komisji. Wkład własny wynosi 15% całkowitych kosztów inwestycji, tj. 4.5 miliona złotych i na pozyskaniu tych środków koncentruje się działalność Stowarzyszenia. Do chwili obecnej zebrano ok. 1 miliona złotych. Równocześnie Stowarzyszenie kontynuuje swoją podstawową, statutową działalność. 

2009