/upload/pictures/hugging.jpg
Dzieciaki Chojraki to
Stowarzyszenie Wspierania
Transplantacji Szpiku
i Onkologii Dziecięcej
w Poznaniu
Wybierz

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Bilans Link
Informacja dodatkowa Link
Rachunek wyników Link
Sprawozdanie merotoryczne Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Bilans Link
Informacja dodatkowa Link
Rachunek wyników Link
Sprawozdanie merytoryczne Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne Link
Bilans Link
Rachunek wyników Link
Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Link
Bilans Link
Rachunek wyników Link
Informacja dodatkowa Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Bilans Link
Informacja dodatkowa Link
Rachunek wyników Link
Sprawozdanie merytoryczne Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Bilans Link
Informacja dodatkowa Link
Rachunek wyników Link
Sprawozdanie merytoryczne Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Bilans Link
Informacja dodatkowa Link
Rachunek wyników Link
Sprawozdanie merytoryczne Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Bilans Link
Informacja dodatkowa Link
Rachunek wyników Link
Sprawozdanie merytoryczne Link

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Bilans Link
Informacja dodatkowa Link
Rachunek wyników Link
Sprawozdanie merytoryczne Link

Sprawozdania finansowe za rok 2008

Bilans Link
Informacja dodatkowa Link
Rachunek wyników Link
Sprawozdanie merytoryczne Link

Sprawozdania finansowe za rok 2007

Bilans Link
Informacja dodatkowa Link
Rachunek wyników Link
Sprawozdanie merytoryczne Link

Sprawozdania finansowe za rok 2006

Bians Link
Informacja dodatkowa Link
Rachunek wyników Link
Sprawozdanie merytoryczne Link